מדיניות ופרטיות

מדיניות שימוש ופרטיות באתר הסטודנטים של מוסדות התרבות [תיאטרון ירושלים / תיאטרון החאן/ סינמטק ירושלים]

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "אתר מנוי הסטודנטים של מוסדות התרבות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן – "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. מוסדות התרבות רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

ביצוע הזמנות והצטרפות לרשימת התפוצה של מוסדות התרבות

המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר מנוי/ים יעודי/ים לסטודנטים במוסדות התרבות, [להלן – "המנוי"] נוסף לכך, באמצעות האתר יכול המשתמש להירשם לרשימת התפוצה של מוסדות התרבות ולקבל דיוור פרסומי ועדכונים ממוסדות התרבות.

רישומי המחשב בכל אחד ממוסדות התרבות יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.

לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון שם פרטי ושם  משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש (להלן: המידע האישי). הפרטים שעל המשתמש למסור לשם ביצוע הזמנה או הרשמה, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן – "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.

המידע האישי שנמסר על ידי המשתמשים יישמר על ידי כל אחד משלושת מוסדות התרבות במאגר מידע שיירשם בפנקס מאגרי המידע המנוהל לפי חוק הגנת הפרטיות; משתמש רשאי לדרוש כי המידע האישי אודותיו יימחק מהמאגר הרשום של כל אחד משלושת מוסדות התרבות, זאת באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני למוסד ממנו המשתמש רוצה להיות מוסר.  

תיאטרון ירושלים boxoffice01@jer-theatre.co.il

תיאטרון החאן kupa@khan.co.il

סינמטק ירושלים  Kupa@jer-cin.org.il

הזמנת המנוי/ים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בביט. בעת ההזמנה יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.

עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

לכל היותר תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני ולטלפון הנייד שמסר המשתמש הודעות מכל אחד ממוסדות התרבות עם הנחיות למימוש המנוי.  

המנוי

המנוי  כולל כניסה ל-7 אירועים על פי הפירוט שלהלן:

2 כרטיסים להצגות תיאטרון בתיאטרון ירושלים, לבחירה מתוך מגוון רפרטואר התיאטרון הישראלי המוצג בתיאטרון ירושלים.   

2 כרטיסים להצגות תיאטרון החאן, לבחירה מתוך מגוון הצגות התיאטרון.

3 כרטיסים לסרטים בסינמטק ירושלים, לבחירה מתוך הקרנות הסינמטק השוטפות [לא כולל פסטיבלים ואירועים מיוחדים

המנוי מיועד לסטודנטים בלבד.

o המנוי אישי ואינו ניתן להעברה.

o המנוי מותנה בהצגת תעודת סטודנט בתוקף לשנת הלימודים הנוכחית.  

o המנוי בתוקף עד 30.11.23

o יש להציג תעודת סטודנט בתוקף לכניסה לאולמות.

  •        מקומות ישיבה:
  • בתיאטרון ירושלים – שורה 18 ומעלה באולם שרובר ושורות 15-16 באולם רבקה קראון.
  • בתיאטרון החאן  – באגף ימין ובאגף שמאל
  • בסינמטק ירושלים – בכל האולם

ביטול הזמנת מנוי/ים

ניתן לבטל את המנוי עד שבועיים מיום ההזמנה, ובלבד שלא נעשה שימוש במנוי ו/או מועד האירוע/ים במנוי/ים טרם התקיים/מו. ההחזר יעשה בזיכוי כרטיס האשראי בו שולם המנוי/ים או בהמחאה.

מההחזר תקוזז עמלת ביטול בשיעור 5%. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).

לביצוע הביטול יש לפנות בכתב לדוא"ל boxoffice01@jer-theatre.co.il

מניעת שימוש 

המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. למוסדות התרבות שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.

מוסדות התרבות רשאים למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע במוסדות התרבות ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של מוסדות התרבות ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן מוסדות התרבות ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

תקלות באתר

בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות  אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. מוסדות התרבות ייעשו ככל יכולתם לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי מוסדות התרבות.

 

קניין רוחני

האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך למוסדות התרבות או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת מוסדות התרבות לכך, מראש ובכתב.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.

צרו איתנו קשר